VOORZIENINGENCHECKS

 

Tijdens de huisbezoeken door onze intermediairs wordt ook altijd gesproken over voorzieningen en mogelijkheden die gemeente en overheid en eventuele andere (maatschappelijke) organisaties bieden. Als uit de check blijkt, dat anderen dan Stichting Leergeld -ook- hulp kunnen bieden, zal de intermediair u het advies geven daar gebruik van te maken.

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Kledingbank
  • Voedselbank
  • Sportservice JSF
  • Maatschappelijk Werk
  • Gemeentelijke gelden
  • Jeugd cultuurfonds

leergeld fietstocht


WELKE KINDEREN KUNNEN HULP KRIJGEN?

De Stichting Leergeld Noord-West Brabant is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en

  • waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het bijstandsniveau;

  • die woonachtig zijn in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen of Zundert;

  • die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.


Zodra u heeft aangemeld, wordt door een van onze intermediairs een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de hulpvraag besproken. Daarnaast er ook gekeken of u van de diverse voorzieningen die de gemeente of landelijke overheid biedt gebruik maakt of gebruik kunt maken. Het verslag van het besprokene wordt aan het aanvraagformulier toegevoegd en vervolgens aan het bestuur van de Stichting Leergeld ter beoordeling aangeboden. Het bestuur bepaalt of de kinderen voor hulp in aanmerking komen.


HULP DIE GEBODEN WORDT

Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura (2e hands fiets of 2e hands computer) of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.

DOORVERWIJZEN

In het gesprek met de intermediar kunnen zaken aan de orde komen waarvoor een oplossing buiten Stichting Leergeld Noord-West Brabant voorhanden is. In voorkomende gevallen verwijzen wij door naar de betreffende hulporganisatie of voorziening. Zie hiernaast in de blauwe kolom.


 

KIND AANMELDEN

U kunt uw eigen kind of het kind van iemand anders aanmelden bij de Stichting Leergeld. Klik op onderstaande knop om het aanvraagformulier online in te vullen.

 

For explanation of "Stichting Leergeld" in English of Arabic, please look at the "Publicaties" section of our website.

AANMELDEN


leergeld slogan mijn schoolwerkstuk maak ik nu op mijn computer meisje met gitaar